ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Μπορώ να ρυθμίσω τα κληρονομικά δικαιώματα?

Ναι μπορείτε και με κάθε λεπτομέρεια

Μπορώ να ρυθμίσω ζητήματα διατροφής συζύγων?

Ναι μπορείτε προς κάθε επιθυμητή κατεύθυνση

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία

Συμβουλευτικη και επί της ουσίας για τους όρους του Συμφώνου συνεργασία με τον δικηγόρο σας, επίσκεψη στον Συμβολαιογράφο για την υπογραφή και εγγραφή στο Ληξιαρχείο του Δήμου

Πως λύεται το Σύμφωνο Συμβίωσης?

Συναινετικά, με μονομερή δήλωση, με γάμο των συμβαλλομένων

Η διαδικασία είναι πολύπλοκη?

Όχι, ευθύς άμα υπάρχει συμφωνία των όρων η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκηρωθεί εντός 24 ωρών

Τι ισχύει για το ζήτημα των τέκνων?

Προς το παρόν μόνο ετερόφυλα ζευγάρια μπορούν να ρυθμίσουν ζητήματα τέκνων με το Σύμφωνο Συμβίωσης

Σεβόμενοι το μέσο του διαδικτύου, την ιδιότητα μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, θεωρώντας ότι κάθε ζευγάρι και κάθε ενδιαφερόμενος αποτελεί μοναδική περίπτωση και φέρει μοναδικές ανάγκες και ελπίζοντας ότι θα μας δώσετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς και ενδεχομένως να συνδράμουμε επαγγελματικά, ειλικρινά και ανθρώπινα,

Σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας θεωρώντας ότι ίσως τελικά αποφασίσετε να κάνετε το πρώτο βήμα για τη νομική κατοχύρωση τόσο των ανθρώπων που θέλετε να προστατέψετε όσο και τη δική σας (τόσο συμβολικά όσο και επί της ουσίας)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά : +30 213 023 1018 ή συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας